Behandeling

Kroon

De kroon is het gedeelte van een tand of kies dat zichtbaar is boven het tandvlees. 
Wanneer een kroon door de tandarts is vervaardigd bedoelt men, een porseleinen/metalen kapje die precies over  afgeslepen tand of kies heen past. Hierdoor krijgt de tand of kies zijn functie, vorm en kleur terug.  Een kroon wordt geadviseerd wanneer er onvoldoende houvast is voor een vulling, er is risico is op breken en ook om esthetische redenen. 
 
Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze bestaat uit één of meer kun De behandeling in stappen
 
De behandeling van een kroon of brug bestaat vaak uit 2 behandelingen.
 
Eerste behandeling: 
Tijdens de eerste behandeling wordt een deel van de tand of kies afgeslepen, totdat er genoeg ruimte is om een kroon of brug te maken. In overleg met de behandelaar krijgt u een plaatselijke verdoving.
Vervolgens maakt de tandarts  of assistente twee afdrukken. Een van de onderkaak en een van de bovenkaak.Hiervoor brengt de tandarts een afdruklepel met een rubberachtige massa in uw mond. Om te kunnen bepalen hoe tanden en kiezen van de onder- en bovenkaak op elkaar passen wordt er een registratie van de beet gemaakt. Veelal gebeurt dit door te bijten op een wasplaatje Met de beetregistratie bepaalt de tandarts hoe de tanden en kiezen van uw onder- en bovenkaak op elkaar passen. 
Om de afgeslepen kies te beschermen koude, warmte en uitgroei, wordt er een tijdelijke voorziening gemaakt. Deze wordt licht vastgezet, zodat hij bij het plaatsen van de definitieve kroon makkelijk loskomt.
Aan het eind van de behandeling bepaald de behandelaar samen met u de kleur van de kroon.
Soms kan het zijn dat hiervoor een extra afspraak wordt gemaakt bij de tandtechnieker.
 
Tweede behandeling:
Bij de laatste afspraak wordt de kroon of brug in de mond gepast, de kleur bekeken en definitief  zet hem vast. Hiervoor wordt een snelhardend cement gebruikt. 
Tenslotte wordt er een eindfoto gemaakt om de aansluiting van de kroon te controleren.